Политика приватности

Заштита приватности личних података корисника сајтова је од највећег значаја за нашу компанију. Све активности на интернету које су повезане са Магичном азбуком усклађене су са прописима Републике Србије.

Подацима о личности сматрају се они подаци који откривају Ваш идентитет, нпр. Ваше име и презиме, адреса, број телефона или е-маил. Магична азбука не прикупља податке о личности без ваше дозволе тј. уколико ви нисте вољни да нам их дате нпр. када поручујете производ.

Прихватањем ових Услова дајете изричит пристанак тј. сагласност да Магична азбука, повезана лица и његови пословни партнери, прикупљају, обрађују, те међусобно прослеђују и размењују податке наведене у поруџбеници, као и податке о поруџбинама у сврху бриге о купцима и маркетинга, решавања рекламација, као и праћења преференција — потреба потрошача, како би компанија оценила да ли сте задовољни квалитетом пружених услуга и производа.

Све посредоване информације су сигурне, нећемо их ни под којим условима злоупотребити нити продавати на тржишту, што Вам осигурава потпуно сигурно и безбедно пословање и сарадњу са . Сви запослени Магичне азбуке (и пословни партнери) одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Прихватањем ових Услова потврђујете да сте упознати са правом да у сваком тренутку можете у целини повући ову изјаву о сагласности.

Побринућемо се да се увек можете брзо и једноставно ођавити у случају да више не желите да примате е-маилове са нашег сајта.

Kомпанија предузима све мере како би максимално осигурала личне податке. Ти подаци су брижљиво осигурани од губитка, уништавања, измена, фалсификовања, манипулације и неовлашћеног приступа или употребе.

Kомпанија препоручује свим родитељима или старатељима да децу уче безбедном и одговорном поступању са личним подацима на Интернету. Малолетници не би требало да откривају своје личне податке Kомпанији без претходне дозволе родитеља или старатеља. Kомпанија никада неће намерно узимати личне податке од малолетника, нити их на било који други начин користити, нити их уступити трећим лицима без дозволе.

Аутоматски забележене информације (оне које нису лични подаци)Kада приступите wеб сајту Kомпаније, опште информације, које се не сматрају личним (интернет броwсер, број посета, просечно време које трошите на сајту, странице које отварате) се аутоматски бележе (тај процес нема везе са регистрацијом на сајту). Ове информације се употребљавају како бисмо одржавали сајт, побољшавали његов садржај и функционалност. Подаци се не разматрају детаљно, нити уступају трећим лицима.